Chính sách bảo mật thông tin

Đối với mẹo đẹp xinh, bảo mật thông tin của khách là điều vô cùng quan trọng. 

Mẹo đẹp xinh cần thu thập những dữ liệu gì từ phía khách hàng:

       – E-mail

       – Tên người dùng

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

       – Cookie : Nghiên cứu hành vi của khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

       – Tệp nhật ký : Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm internet (IP) giao thức địa chỉ, trình duyệt loại, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / giờ, trang giới thiệu / thoát và số lần tạm dừng xu hướng phân tích, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và nhân khẩu học thông tin thu thập. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Nếu khách không muốn website chúng tôi lưu lại thông tin cá nhân, bạn có thể tắt chế độ cookie thông qua các tùy chọn tại mỗi trình duyệt. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với công cụ trình duyệt web có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng với trình duyệt.

Trong trường hợp meodepxinh.com bị hacker tấn công, dẫn đến mất nhiều dữ liệu cá nhân người dùng quan trọng.

Chúng tôi sẽ báo ngay cho khách hàng và cơ quan chức năng gần nhất để giải quyết.